X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سیاره دانش

برای ثبت نام و کسب درآمد اینترنتی واقعی بر روی لینک زیر کلیک کنید

کسانی که در خواست دعوتنامه Persiangig را دارند از طریق نظرات یا ایمیل وبلاگ ، اسم و ایمیل خود را بفرستند تا برای آنها دعوتنامه ارسال کنم. سیاره دانش 3/2/86

سه‌شنبه 17 آبان‌ماه سال 1384
اکسس ( بخش اول )

با سلام .

 

تعریف کلی از اکسسAccess

اکسس ابزاری برای تولید بانکهای اطلاعاتی رابطه ای است. بانکهای اطلاعاتی امکان گردآوری انواع اطلاعات را برای ذخیره ‌سازی ،جستجو و بازیابی فراهم می‌کند.


اجزا بانک اطلاعاتی اکسس عبارتند از:


DataBase:

1.
Table
2.
Query
3.
Form
4.
Report
5.
Macros
6.
Modules

• ‏‏
Table :(جدول ) هر جدول برای نگهداری داده‌های خام بانک اطلاعاتی است.داده‌ها را شما در جدول وارد می‌کنید.جداول سپس این داده‌ها را به شکل سطرها و ستونهایی سازماندهی میکند.


Query :هر پرس و جو برای استخراج اطلاعات مورد نظر از یک بانک اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گیردهر پرس و جو می‌تواند گروهی از رکوردها را که شرایط خاص دارا هستند انتخاب کند.پرس و جوها را می‌توان بر اساس جداول یا پرس و جوهای دیگر اماده نمود. با استفاده از پزس‌وجوها می‌توان رکوردهای بانک اطلاعاتی را انتخاب کرد، تغییر داد و یا حذف نمود.


Form :متداولترین روش استفاده از فرمها،برای ورود و نمایش داده‌ها است.


Report :گزارش ها می‌توانند بر اساس جدول ،پرس‌وجوها باشند ،قابلیت گزارش چاپ داده‌ها می‌باشدگزارشها را می‌توان بر اساس چند جدول و پرس‌وجو تهیه نمود تا رابطه بین داده‌ها را نشان داد.


Macro :ماکروها به خودکار کردن کارهای تکراری ،بدون نوشتن برنامه‌های پیچیده یا فراگیری یک زبان برنامه نویسی ، یاری می‌کند، در واقع ماکروها یکسری قابلیت‌هایی هستند که امکان سریع سازی را فراهم می‌سازند.


Modules : محیط بسیار قوی و با کیفیت برای برنامه‌نویسی محاسبات و عملیات پیچیده روی سیستم بانک اطلاعاتی.

-----------------------------------
الف ‌- تعریف داده
Data :

هرگونه اطلاعات لازم و کاربردی درباره یک موجودیت را یک داده می‌گویند.


ب‌- تعریف
Fild :

به هر ستون یک جدول که در بر گیرنده کلیه اطلاعات مربوط به آن ستون می‌باشد و بخشی از یک موجودیت را تشگیل میدهد فیلد گفته می‌شود.


ت‌- تعریف
Record :

به هر سطر یک جدول که اطلاعات مربوط به یک موجودیت را نشان می‌دهد ، رکورد گویند.


ث‌- تعریف پایگاه داده‌ای ارتباطی:

پایگاه داده‌های ارتباطی، مجموعه‌ای از جدول‌های داده است که یک فیلد مشترک در هر یک از جدولهای موجود دارد و از طریق آن می‌توان داده‌ها را بهم ربط داد.به این مدل از پایگاه داده‌ها ، پایگاه داده‌های ارتباطی RelationShip می‌گویند.

تابع تبدیل عدد به حروف

مقدمه :

در این یادداشت تابع مربوط به تبدیل عدد به معادل حروفی آن ارائه می کنم . عمدتا در سیستم های مالی و حسابداری نیاز است معادل حروفی اعداد هم نمایش داده شده یا چاپ شوند که توابع زیر این نیاز را پاسخ می دهد. مثلا برای چاپ یک چک روی خود برگه چک ، علاوه بر نیاز به چاپ مبلغ عددی چک لازمست تا مبلغ حروفی چک هم روی برگه چاپ شود.

نحوه استفاده از تابع :

تابع Adad که در زیر ارائه شده است یک عدد را بعنوان ورودی گرفته و معادل حروفی آن عدد در زبان فارسی را بعنوان خروجی تولید می کند. مثلا (Adad(1373 مقدار"یکهزار و سیصد و هفتاد و سه" را بعنوان خروجی تولید می کند.برای استفاده از این توابع باید از چند خط پایین تر (Start of Module) تا انتهای این یادداشت را در حافظه کپی (Copy) کرده و در یک ماجول جدید در اکسس یا VB ، Paste کنید ( توجه داشته باشید که نمایش کدهای نوشته شده در اینجا راست به چپ است که پس از کپی کردن آن در ماجول اکسس بشکل صحیح نمایش داده خواهد شد)

' *********** Start of Module ***********

'
توابع تبدیل عدد به معادل حروفی آن در زبان فارسی

Function Adad(ByVal Number As Double) As String
If Number = 0 Then
Adad = "
صفر"
End If
Dim Flag As Boolean
Dim S As String
Dim I, L As Byte
Dim K(1 To 5) As Double

S = Trim(Str(Number))
L = Len(S)
If L > 15 Then
Adad = "
بسیار بزرگ"
Exit Function
End If
For I = 1 To 15 - L
S = "0" & S
Next I
For I = 1 To Int((L / 3) + 0.99)
K(5 - I + 1) = Val(Mid(S, 3 * (5 - I) + 1, 3))
Next I
Flag = False
S = ""
For I = 1 To 5
If K(I) <> 0 Then
Select Case I
Case 1
S = S & Three(K(I)) & "
تریلیون"
Flag = True
Case 2
S = S & IIf(Flag = True, "
و ", "") & Three(K(I)) & " میلیارد"
Flag = True
Case 3
S = S & IIf(Flag = True, "
و ", "") & Three(K(I)) & " میلیون"
Flag = True
Case 4
S = S & IIf(Flag = True, "
و ", "") & Three(K(I)) & " هزار"
Flag = True
Case 5
S = S & IIf(Flag = True, "
و ", "") & Three(K(I))
End Select
End If
Next I
Adad = S
End Function


Function Three(ByVal Number As Integer) As String
Dim S As String
Dim I, L As Long
Dim h(1 To 3) As Byte
Dim Flag As Boolean
L = Len(Trim(Str(Number)))
If Number = 0 Then
Three = ""
Exit Function
End If
If Number = 100 Then
Three = "
یکصد"
Exit Function
End If

If L = 2 Then h(1) = 0
If L = 1 Then
h(1) = 0
h(2) = 0
End If

For I = 1 To L
h(3 - I + 1) = Mid(Trim(Str(Number)), L - I + 1, 1)
Next I

Select Case h(1)
Case 1
S = "
یکصد"
Case 2
S = "
دویست"
Case 3
S = "
سیصد"
Case 4
S = "
چهارصد"
Case 5
S = "
پانصد"
Case 6
S = "
ششصد"
Case 7
S = "
هفتصد"
Case 8
S = "
هشتصد"
Case 9
S = "
نهصد"
End Select

Select Case h(2)
Case 1
Select Case h(3)
Case 0
S = S & "
و " & "ده"
Case 1
S = S & "
و " & "یازده"
Case 2
S = S & "
و " & "دوازده"
Case 3
S = S & "
و " & "سیزده"
Case 4
S = S & "
و " & "چهارده"
Case 5
S = S & "
و " & "پانزده"
Case 6
S = S & "
و " & "شانزده"
Case 7
S = S & "
و " & "هفده"
Case 8
S = S & "
و " & "هجده"
Case 9
S = S & "
و " & "نوزده"
End Select

Case 2
S = S & "
و " & "بیست"
Case 3
S = S & "
و " & "سی"
Case 4
S = S & "
و " & "چهل"
Case 5
S = S & "
و " & "پنجاه"
Case 6
S = S & "
و " & "شصت"
Case 7
S = S & "
و " & "هفتاد"
Case 8
S = S & "
و " & "هشتاد"
Case 9
S = S & "
و " & "نود"
End Select

If h(2) <> 1 Then
Select Case h(3)
Case 1
S = S & "
و " & "یک"
Case 2
S = S & "
و " & "دو"
Case 3
S = S & "
و " & "سه"
Case 4
S = S & "
و " & "چهار"
Case 5
S = S & "
و " & "پنج"
Case 6
S = S & "
و " & "شش"
Case 7
S = S & "
و " & "هفت"
Case 8
S = S & "
و " & "هشت"
Case 9
S = S & "
و " & "نه"
End Select
End If
S = IIf(L < 3, Right(S, Len(S) - 3), S)
Three = S
End Function

 تا بعد ... در پناه حق


عناوین آخرین یادداشت ها
خوش آمدید
تبلیغات

    تبلیغات عمومی

    تبلیغات فیلم های جدید

آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری
تعداد بازدیدکنندگان : 131882